Transport na blogu katalogifirm.com.pl

Transport.

Dołącz artykuł w dziale transport

Transport to odpłatne świadczenie usług, którego zadaniem jest przemieszczenie osób i ładunków. Spedycję można podzielić na pasażerski i transport towarowy. Można go dodatkowo podzielić na transport wodny i transport lądowy, a ten wydzielamy na drogowy, kolejowy i rurociągowy. Najbardziej rozwijany jest transport drogowy.
Firmy transportowe muszą załadować i dowieźć ładunek na miejsce i po pewnym czasie go wyładować. Za te czynności nakładają opłaty zgodne z cennikiem. Każdy z nas korzysta raczej często z usług firm przewozowych, chociażby przy ekspediowaniu przesyłki, czy zakupie przedmiotu w Internecie. Wiążą nas, jak i firmę transportową właściwe regulaminy regulujące te czynności. Nie zawsze te firmy przyzwoicie wywiązują się z tego obowiązku.

Masz firmę transportową?

Być może potrzebowałbyś pokazać u nas na blogu jej propozycję? Dołącz tu swój artykuł.

Dodaj tutaj artykuły związane z tematyką transport.